0 0908987476

Chính sách đổi trả
Chính sách Đổi trả sản phẩm của Quà tặng cho Sức khỏe quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

I. Lý do chấp nhận đổi trả
- Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
- Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
- Sản phẩm hàng hóa không đúng số serial/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại), kích cỡ không phù hợp (đối với sản phẩm thời trang).
- Sản phẩm/voucher/giấy chứng nhận đã hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.
- Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng.

II. Yêu cầu cho sản phẩm đổi trả
1. Điều kiện đổi trả
- Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả của Quà tặng cho Sức khỏe (phụ lục đính kèm).
- Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).
- Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại Quà tặng cho Sức khỏe (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu đổi trả theo mẫu của Quà tặng cho Sức khỏe (gửi kèm theo đơn hàng).

2. Thời gian áp dụng đổi trả
Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của Quà tặng cho Sức khỏe, khách hàng có thời hạn 03 ngày để gửi yêu cầu đổi trả đối với sản phẩm . Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

- Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
- Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên Quà tặng cho Sức khỏe tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

3. Chi phí đổi trả
- Đối với các sản phẩm/voucher/GCN đổi lại do lỗi của Quà tặng cho Sức khỏe hoặc NCC, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.
- Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, trừ trường hợp bài giới thiệu sản phẩm/voucher/GCN quy định áp dụng phí đổi trả, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và sẽ phải trả phí vận chuyển theo chính sách giao vận của Quà tặng cho Sức khỏe nếu muốn được gửi hàng/voucher/GCN mới đến địa chỉ yêu cầu.

- Đối với sản phẩm do khách hàng tự đổi trong 10 ngày mà không do lỗi bên công ty: khách hàng trả phí vận chuyển

III. Quy định hoàn tiền
1. Nguyên tắc hoàn tiền
- Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của Khách hàng khi mua hàng.
- Hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được Quà tặng cho Sức khỏe chấp nhận hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode, Quà tặng cho Sức khỏe sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode khách hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền khách hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

- Hoàn tiền và trả hàng trong vòng 10 ngày đối với sản phẩm bị lỗi do nhà cung cấp gây ra.

2. Phương thức hoàn tiền
Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

- Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.
- Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của Quà tặng cho Sức khỏe.

3. Thời gian xử lý
- Quà tặng cho Sức khỏe sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Quà tặng cho Sức khỏe nhận lại sản phẩm.
- Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, Quà tặng cho Sức khỏe sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng trong thời gian từ 05-07 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu đổi trả được chấp nhận.